Постановление № 242 на Министерски съвет от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., обн. в ДВ, бр. 62 от 2021 г.

Постановление № 204 на Министерски съвет от 23 юни 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., обн. в ДВ, бр. 54 от 2021 г.

Постановление № 192 от 27 май 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Постановление № 168 от 22 април 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Постановление№ 166 от 22 април 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (обн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила на 01.01.2020 г.)

Постановление № 312 от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

Постановление № 285 от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 92 от 2020 г.)

Постановление № 258 от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 83 от 2020 г.)

Постановление № 226 от 20 август 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на ДОО за 2020 г., обн. ДВ, бр. 75 от 2020 г.

Постановление № 107 от 28 май 2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 53 от 26.03.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на ДОО за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за април 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.)

Постановление № 246 от 04.10.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 11.10.2019 г.)

Постановление № 174 от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на ДОО за 2019 г. (обн. в ДВ, бр. 56 от 2019 г.)

Постановление № 136 от 06.06.2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост от 01.07.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 46 от 2019 г.)

Постановление № 50 от 21 март 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г.)

Постановление № 43 от 28 март 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Постановление № 272 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Постановление № 253 от 16.11.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., обн., ДВ, бр. 93 от 2017 г.

Постановление № 141 от 2017 г. за определяне на нов размера на минималната работна заплата за страната

Постановление № 116 на МС от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 47 от 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Постановление № 22 от 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г.

Постановление № 372 от 2016 г., обн. в ДВ, бр. 103 от 2016 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Постановление № 269 от 27.10.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на ДОО за 2016 г.

Постановление № 136 на МС от 08.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 54 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Постановление № 139 на МС от 04.06.2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

Постановление № 130 на МС от 28.05.2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 153 на МС от 11.06.2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 60 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.

Постановление №260 на МС от 18.11.2013 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.

Постановление № 332 от 20.12.2012 г. за определяне нов размер на социална пенсия за старост

Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Постановление № 5 от 15 януари 2009 г. за определяне нов размер на социална пенсия за старост

Постановление № 129 от 6 юни 2008 г. за определяне нов размер на социална пенсия за старост

Постановление № 204 от 5 септември 2007 г. за определяне нов размер на социална пенсия за старост

Постановление № 136 от 14 юни 2007 г. за определяне нов размер на социална пенсия за старост

Постановление № 21 от 3 февруари 2006 г. за определяне нов размер на социална пенсия за старост