В меню „Актуално“ на началната страница на своя интернет сайт Националният осигурителен институт предлага...
Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове,...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Считано от 1 април 2023 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите...
  Националният осигурителен институт (НОИ) бе домакин на работна среща с представители на Републиканския фонд...
  Националният осигурителен институт (НОИ) вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени...
  В срок до 15 март т.г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати дължимите суми...
  Националният осигурителен институт (НОИ) изненада обитателите на Дома за възрастни хора в Горна баня...
  Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  През 2022 г. общата използваемост на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е...
  Националният осигурителен институт (НОИ) се включва в кампанията за набиране на финансови средства в...
  На 25 януари 2023 г. се състоя информационна среща по проект BG05SFOP001-1.020 „Развитие и...