Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли...
  Изплащането на пенсиите през септември 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши по...
  От 26 до 28 септември 2023 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще бъде домакин...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Изплащането на пенсиите през август 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши от...
  Общо 266 души получиха персонална консултация за техните осигурителни права по време на поредния...
  Според оперативните данни на Националния осигурителен институт с 12,7% са се увеличили трудовите злополуки...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...