Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за държавния служител

Закон за инспектиране на труда

Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Закон за хората с увреждания