Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Благоевград

ТП на НОИ - гр. Благоевград

гр. Благоевград,2700,ул. "Тракия" №1

E-mail: Blagoevgrad@nssi.bg

Приемно време за граждани:08:00 - 16:30 ч.

Директор:Илиан Георгиев

 • Vivacom: 073/88 99 01
 • А1: 0882 18 51 01
 • Vivacom: 073/88 99 07
 • А1: 0882 18 51 07

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 073/88 99 20
 • A1: 0882 18 51 20

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 073/88 99 21
 • A1: 0882 18 51 21

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 073/88 99 31
 • A1: 0882 18 51 31

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 073/88 99 24
 • A1: 0882 18 51 24

Справки за пенсии

На приемна пенсии:

 • Vivacom: 073/88 99 65
 • A1: 0882 18 51 65

За отпускане на пенсии:

 • Vivacom: 073/88 99 25
 • A1: 0882 18 51 25

За изплащане на пенсии:

 • Vivacom: 073/88 99 52
 • A1: 0882 18 51 52

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 073/88 99 60
 • A1: 0882 18 51 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 073/88 99 61
 • A1: 0882 18 51 61

Финансов ревизор

 • Vivacom: 073/88 99 03
 • A1: 0882 18 51 03
 • Vivacom: 073/88 99 62
 • A1: 0882 18 51 62

Осигурителен архив

 • Vivacom: 073/88 99 84
 • A1: 0882 18 51 84

Началник-сектор "Краткосрочни плащания“

 • Vivacom: 073/88 99 11
 • A1: 0882 18 51 11

Справки за парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • Vivacom: 073/88 99 51
 • Vivacom: 073/88 99 64
 • А1: 0882 18 51 51
 • А1: 0882 18 51 64

Справки за парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 073/88 99 06
 • A1: 0882 18 51 06
 • Vivacom: 073/88 99 16
 • A1: 0882 18 51 16

Факс:

 • Vivacom: 073/88 99 40
Филиал гр. Разлог

гр. Разлог, 2760, пл. "Преображение" № 1

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • А1: 0882 91 23 12

Справки за парични обезщетения за временна неработоспособност, безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 23 13
 • А1: 0882 91 23 14
Филиал гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, 2900, ул. "Търговска" № 20

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • А1: 0882 91 23 15

Справки за парични обезщетения за временна неработоспособност, безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 23 19
 • А1: 0882 91 23 20
Филиал гр. Сандански

гр. Сандански, 2800, ул. "Свобода" № 3

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • А1: 0882 91 23 05

Справки за парични обезщетения за временна неработоспособност, безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 23 08
 • А1: 0882 91 23 07
Филиал гр. Петрич

гр. Петрич, 2850, ул. "Цар Борис III" № 15

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • А1: 0882 91 23 00

Справки за парични обезщетения за временна неработоспособност, безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 23 01
 • А1: 0882 91 23 02