Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Бургас

гр. Бургас,8001,бул. "Ст. Стамболов" № 126

E-mail: Burgas@nssi.bg

Приемно време за граждани:08:00 - 16:30 ч.

Директор: Енчо Жеков

Директор на ТП на НОИ – Бургас

Приемен ден: от понеделник до петък, без предварително записване

 • Vivacom: 056/80 37 10
 • А1: 0882 18 52 10

Пенсии

За справки "Отпускане на пенсии":

 • Vivacom: 056/80 38 28
 • А1: 0882 18 53 28

За справки "Изплащане на пенсии":

 • Vivacom: 056/80 38 21
 • А1: 0882 18 52 21

Краткосрочни плащания и контрол

За справки: Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • Vivacom: 056/59 92 05
 • А1: 0883 25 94 55
 • Vivacom: 056/80 38 09
 • А1: 0882 18 53 09
 • Vivacom: 056/80 37 14
 • А1: 0882 18 52 14
 • Vivacom: 056/80 37 89
 • А1: 0882 18 52 89

За справки: Парични обезщетения за временна неработоспособност

Vivacom: 056/59 92 13

А1: 0883 25 94 63

Vivacom: 056/59 92 12

А1: 0883 25 94 62

Контрол по разходите на ДОО

Инспектори

 • Vivacom: 056/80 37 93
 • А1: 0882 18 52 93

Осигурителен архив

 • Vivacom: 056/80 37 96
 • А1: 0882 18 52 96
 • Vivacom: 056/59 92 29
 • А1: 0883 25 94 79
 • Vivacom: 056/80 38 29
 • А1: 0882 18 53 29

Факс:

 • Vivacom: 056/80 37 40
 • A1: 0882 18 52 40
Филиал гр. Айтос

гр. Айтос, 8500, ул. "Богориди" № 2

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • A1: 0882 91 23 41

Контрол по разходите на ДОО

 • A1: 0882 91 23 40
Филиал гр. Карнобат

гр. Карнобат, ул. "Граф Игнатиев" № 2

Контрол на разходите на ДОО

 • А1: 0882 91 23 44
 • А1: 0882 91 23 45
Филиал гр. Поморие

гр. Поморие, ул. "Солна" № 15

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 23 48

Пенсии (всеки петък)

 • А1: 0882 91 23 42
Филиал гр. Царево

гр. Царево,8260,ул. "Хан Аспарух" № 36

Пенсионно обслужване

 • А1: 0882 91 23 47
ПРМ с. Руен

с. Руен, 8540, Общинско помещение

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 23 51