Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Добрич

гр. Добрич, 9300, ул. "Даме Груев" № 4

Vivacom: 058/65 10 01

E-mail: Dobrich@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Антоанета Иванова

Главен юрисконсулт:

 • Vivacom: 058/65 10 15;
 • А1: 0882 18 61 15

Краткосрочни плащания и контрол

Факс:

 • Vivacom: 058/65 10 77

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 058/65 10 60;
 • А1: 0882 18 61 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 058/65 10 48;
 • А1: 0882 18 61 48

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 058/65 10 70;
 • А1: 0882 18 61 70

"Трудови злополуки"

 • Vivacom: 058/65 10 73;
 • А1: 0882 18 61 73

„Експертиза на временната неработоспособност“

 • Vivacom: 058/65 10 41;
 • А1: 0882 18 61 41

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 058/65 10 20;
 • А1: 0882 18 61 20

Началник на сектор „Отпускане на пенсии“

 • Vivacom: 058/65 10 22;
 • А1: 0882 18 61 22

Началник на сектор „Изплащане на пенсии“

 • Vivacom058/65 10 31;
 • А1: 0882 18 61 31

Началник на сектор „Пенсионно обслужване“

 • Vivacom: 058/65 10 04;
 • А1: 0882 18 61 04

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 058/65 10 12;
 • А1: 0882 18 61 12

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 058/65 10 55;
 • А1: 0882 18 61 55
 • Vivacom: 058/65 10 35;
 • А1: 0882 18 61 35

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 058/65 10 53;
 • А1: 0882 18 61 53

Осигурителен архив

 • Vivacom: 058/65 10 38

Факс:

 • Vivacom: 058/65 10 40
Филиал гр. Балчик

гр. Балчик, 9600, ул. "Христо Смирненски" № 1

 • А1: 0882 91 23 26
Филиал гр. Каварна

гр. Каварна, 9650, ул. "Добротица" № 34

 • A1: 0882 91 23 29
Филиал гр. Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево, 9500, ул."Дружба" №12, стая 303

 • А1: 0882 91 23 27
Филиал гр. Тервел

гр. Тервел, 9450, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 8, ст. 104

 • А1: 0882 91 23 28