Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Хасково

гр. Хасково, 6300, ул. "Георги Кирков" № 30

E-mail: Haskovo@nssi.bg

Директор: Огнян Добриков

Работно време на служителите:8:30 - 12:30 ч./13:00 - 17:00 ч.

Приемно време за граждани: 08:30 - 16:30 ч.

Директор на ТП на НОИ - Хасково

Приемен ден: понеделник: 14:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 038/60 71 01
 • A1: 0882 18 94 01

Краткосрочни плащания и контрол

Началник на отдел КПК

Приемен ден: четвъртък: 9:00 - 12:00 ч. / 14:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 038/60 71 60
 • A1: 0882 18 94 60

Началник на сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 038/60 71 61
 • A1: 0882 18 94 61

Началник на сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 038/60 71 72
 • A1: 0882 18 94 72

Консултации по въпроси, свързани с програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

 • Vivacom: 038/60 71 65
 • А1: 0882 18 94 65

Консултации по въпроси, свързани с изплащане на парични обезщетения за временната неработоспособност

 • Vivacom: 038/60 71 83
 • А1: 0882 18 94 83

Консултации по въпроси, свързани с изплащане на парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • Vivacom: 038/60 71 12
 • А1: 0882 18 94 12

Пенсии

Началник на отдел "Пенсии"

Приемен ден: четвъртък: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16.00 ч.

 • Vivacom: 038/60 71 20
 • A1: 0882 18 94 20

Началник на сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 038/60 71 21
 • A1: 0882 18 94 21

Началник на сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 038/60 71 30
 • A1: 0882 18 94 30
Началник на сектор "Пенсионно обслужване"
 • Vivacom: 038/60 71 29
 • A1: 0882 18 94 29

Факс:

 • Vivacom: 038/60 71 40

Обединен осигурителен архив

Консултации по въпроси, свързани с осигурителен архив

 • Vivacom: 038/60 71 38
 • A1: 0882 18 94 38
Офис гр. Димитровград

гр. Димитровград, 6400, ул. "Цар Симеон" № 11

Приемна "Пенсии"

Приемно време за граждани: вторник: 8:30 - 16:30 ч.

 • А1: 0882 912336
Обединен осигурителен архив с. Минерални бани

с. Минерални бани, 6343, ул. "Капитан Петко войвода“ №31

Телефони

Началник на сектор "Издаване на документи за осигурителен стаж и доход"

 • Vivacom: 0379 60 930
 • A1: 0372 27 161
 • A1: 0883 99 64 30

Началник на сектор "Електронно архивиране и разплащателна документация"

 • Vivacom: 0379 60 940
 • A1: 0372 27 343
 • A1: 0883 99 64 40