Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Кърджали

 

гр. Кърджали, 6600, ул. "Беласица" № 2

Факс:

 • Vivacom: 0361/664 40

E-mail: Kardzhali@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Свилена Янчина

 • Vivacom: 0361/664 91
 • А1: 0882 18 62 91

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник на отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 0361/664 60
 • А1: 0882 18 62 60

Началник на сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 0361/664 64
 • А1: 0882 18 62 64

Началник на сектор „Краткосрочни плащания“

 • Vivacom: 0361/664 67
 • А1: 0882 18 62 67

Контрол по разходите на ДОО

 • Vivacom: 0361/664 25
 • А1: 0882 18 62 25

Осигурителен архив

 • Vivacom: 0361/664 69
 • А1: 0882 18 62 69
 • Vivacom: 0361/664 70
 • А1: 0882 18 62 70

Парични обезщетения за временна неработоспособност

 • Vivacom: 0361/664 93
 • А1: 0882 18 62 93

Парични обезщетения за безработица

 • Vivacom: 0361/664 43
 • А1: 0882 18 62 43

Пенсии

Началник на отдел "Пенсии"

 • Vivacom:0361/664 20
 • А1: 0882 18 62 20

Началник на сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 0361/664 21
 • А1: 0882 18 62 21

Началник на сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 0361/664 28
 • А1: 0882 18 62 28

Началник на сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 0361/664 29
 • А1: 0882 18 62 29

Приемна "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 0361/664 44
 • А1: 0882 18 62 44
Филиал гр. Ардино

гр. Ардино, 6750, ул. "София" № 12, ет. 1, ст. 4

 • А1: 0882 91 24 90
Филиал гр. Кирково

гр. Кирково, 6884, ул. "Граничар" № 4, ст. 9

 • А1: 0882 91 24 91
Филиал гр. Крумовград

гр. Крумовград, 6900, ул. "Тракия" № 4, ст. 7

 • А1: 0882 91 24 92
Филиал гр. Момчилград

гр. Момчилград, 6800, бул. "26-ти декември" № 20

 • А1: 0882 91 24 93