Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Ловеч

гр. Ловеч, 5500, бул. "България" № 44

E-mail: Lovech@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Боян Боянов

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 068/68 50 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 068/68 50 66

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 068/68 50 69
 • А1: 0882 18 64 69

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 068/68 50 20

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 068/68 50 21

Сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 068/68 50 22

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 068/68 50 41

Сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 068/68 50 30

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 068/68 50 34

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 068/68 50 68
 • А1: 0882 18 64 68

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 068/68 50 62
 • Vivacom: 068/68 50 65
 • А1: 0882 18 64 65

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 068/68 50 32
 • Vivacom: 068/68 50 35
 • А1: 0882 18 64 35

Осигурителен архив

 • Vivacom: 068/68 50 99
 • А1: 0882 18 64 99

Факс:

 • Vivacom: 068/68 50 40
Филиал гр. Троян

гр. Троян, 5600, ул. "Г. С. Раковски" № 55, ет. 3, ст. 14, ст. 15

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • А1: 0882 91 24 83
Филиал гр. Тетевен

гр. Тетевен, 5700, ул. "Димитър Благоев" № 2А

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • А1: 0882 91 24 85
Филиал гр. Тетевен - осигурителен архив

гр. Тетевен, 5700, ул. "Вършец" № 30

Телефони Обединен осигурителен архив

 • Vivacom: 0678/5 62 15
 • А1: 0882 18 92 75
Филиал гр. Луковит

гр. Луковит, 5770, ул. "Момчилец" № 1

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • А1: 0882 91 24 84