Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Монтана

гр. Монтана, 3400, бул. "Трети март" № 76

E-mail: Montana@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Иван Mарков

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 096/39 41 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 096/39 41 61

Началник на сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 096/39 41 68

Приемна "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 096/39 41 66

 Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 096/39 41 67

 Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 096/39 41 77

 

 

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 096/39 41 20

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 096/39 41 37

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 096/39 41 67
 • Vivacom: 096/39 41 66

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 096/39 41 41
 • Vivacom: 096/39 41 43

Осигурителен архив

 • Vivacom: 096/39 41 70

Факс:

 • Vivacom: 096/39 41 40
Приемна гр. Лом

гр. Лом, 3600, ул. "Георги Манафски" № 19

Пенсионно обслужване

Работно време: всеки четвъртък, 9:00 - 14:30 ч.

 • А1: 0882 91 23 84

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

Работно време: всеки четвъртък, 9:00 - 14:30 ч.

 • А1: 0882 91 23 87