Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Пазарджик

гр. Пазарджик, 4400, ул. "Екзарх Йосиф" № 15 А

E-mail: Pazardzhik@nssi.bg

Директор: Елка Гълъбова

Работно време на приемната за граждани:08:30 - 17:00 ч.

Краткосрочни плащания и контрол

Контрол по разходите на ДОО

 • Vivacom: 034/40 42 22
 • А1: 0882 18 66 22

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 034/40 42 23
 • А1: 0882 18 66 23

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 034/40 42 38
 • А1: 0882 18 66 38

Осигурителен архив

 • А1: 0882 91 23 89

Пенсии

Началник на отдел "Пенсии"

Приемен ден: сряда - от 14:00 до 16:00 с предварително записване на тел. 034/40 41 69

Пенсионно обслужване 

 • Vivacom: 034/ 40 41 60
 • A1: 0882 18 69 30

Изплащане на пенсии

 • Vivacom: 034/ 40 41 70
 • А1: 0882 18 69 40

Отпускане на пенсии

Началник на сектор

 • Vivacom: 034/ 40 41 63
 • A1: 0882 18 69 33

Главен експерт по осигуряването, сектор "Отпускане на пенсии" 

 • Vivacom: 034/ 40 41 62
 • A1: 0882 18 69 32
 • Vivacom: 034/ 40 41 83
 • A1: 0882 18 69 53
Филиал гр. Велинград

гр. Велинград, 4600, ул. "Ал. Стамболийски" № 7

Краткосрочни обезщетения

 • А1: 0882 91 23 91; 0882 91 23 92