Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Перник

гр. Перник, 2300,ул. "Отец Паисий" № 50

E-mail: Pernik@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Иво Пушев

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 076/64 93 60
 • А1: 0882 18 67 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 076/64 93 74
 • А1: 0882 18 67 74

Началник-сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 076/64 93 62
 • А1: 0882 18 67 62

Приемна "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 076/64 93 04
 • А1: 0882 18 67 04
 • Vivacom: 076/64 93 56
 • А1: 0882 18 67 56

Осигурителен архив

 • Vivacom: 076/64 93 75
 • А1: 0882 18 67 75


Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 076/64 93 20
 • А1: 0882 18 67 20

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 076/64 93 50
 • А1: 0882 18 67 50

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 076/64 93 54
 • А1: 0882 18 67 54

Факс:

 • Vivacom: 076/64 93 40