Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Плевен

гр. Плевен, 5800, пл. "Иван Миндиликов" № 8

E-mail: Pleven@nssi.bg

Приемно време за граждани в Обединена приемна: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Галина Станимирова

 

Директор на ТП на НОИ - Плевен

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12:00 ч. / 13:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 064/88 44 01
 • А1: 0882 18 68 01

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 064/88 44 60
 • А1: 0882 18 68 60

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12:00 ч./ 13:00 - 16:00 ч.

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 064/88 44 61
 • А1: 0882 18 68 61

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12:00 ч. / 13:00 - 16.00 ч.

Осигурителен архив

 • Vivacom: 064/88 44 27
 • А1: 0882 18 68 27

Началник-сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 064/88 44 69
 • А1: 0882 18 68 69

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12.00 ч. / 13:00 - 16:00 ч.

Справки "Парични обезщетения за временна неработоспособност"

 • Vivacom: 064/88 44 04
 • А1: 0882 18 68 04
 • Vivacom: 064/88 44 56
 • А1: 0882 18 68 56

Приемна "Парични обезщетения за временна неработоспособност"

 • Vivacom: 064/88 44 12
 • А1: 0882 18 68 12

Справки "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"

 • Vivacom: 064/88 44 31
 • А1: 0882 18 68 31
 • Vivacom: 064/88 44 32
 • А1: 0882 18 68 32

Приемна "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"

 • Vivacom: 064/88 44 16
 • А1: 0882 18 68 16

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 064/88 44 20
 • А1: 0882 18 68 20

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12:00 ч. / 13:00 - 16:00 ч.

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 064/88 44 21
 • А1: 0882 18 68 21

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12:00 ч. / 13:00 - 16:00 ч.

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 064/88 44 45
 • А1: 0882 18 68 45

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12:00 ч. / 13:00 - 16:00 ч.

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 064/88 44 52
 • А1: 0882 18 68 52

Приемен ден: всяка сряда, 08:00 - 12:00 ч./ 13:00 - 16:00 ч.

Справки и консултации "Пенсии"

 • Vivacom: 064/88 44 38
 • А1: 0882 18 68 38
 • Vivacom: 064/88 44 98
 • А1: 0882 18 68 98

Факс:

 • Vivacom: 064/88 44 40
Филиал гр. Червен бряг

гр. Червен бряг, 5980, ул. "Отец Паисий" № 6, ет. 3

Приемно време: 08:00 - 12:00 ч. / 13:00 - 17:00 ч.

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 24 04

Пенсии

 • А1: 0882 91 24 03
ПРМ гр. Левски

гр. Левски, 5900, бул. "България" № 58 ст. 201

Приемно време: 08:00 - 12:00 ч. / 13:00 - 17:00 ч.

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 24 01