Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Пловдив

гр. Пловдив, 4000, ул. "Любен Каравелов" № 7, ул. "Скайлер" № 5

E-mail: Plovdiv@nssi.bg

Работно време на служителите:

Сутрин: 08:30 - 12:30 ч.
След обед: 13:00 - 17:00 ч.

Приемно време за граждани:8:30 - 16:30 ч.

 

Директор на ТП на НОИ - Пловдив

Приемен ден: петък, 9:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom:032/60 86 92

Информация

 • Vivacom: 032/60 86 92

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

Приемен ден: четвъртък, 9:00 - 12:00 ч.

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 032/60 87 64

Краткосрочни плащания и контрол

Началник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

Приемен ден: сряда, 9:00 - 12:00 ч.

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 032/60 86 76
 • Vivacom: 032/60 86 79

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 032/60 86 46
 • Vivacom: 032/60 86 47

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 032/60 86 30
 • Vivacom: 032/60 86 20

Обединен осигурителен архив

Началник-отдел "Обединен осигурителен архив"

Приемен ден: четвъртък, 9:00 - 12:00 ч.

Факс:

 • Vivacom: 032/60 87 40
Филиал гр. Пловдив - осигурителен архив

гр. Пловдив, 4000, ул. "Скайлер" № 5

Факс:

 • Vivacom: 032/65 69 80
ПРМ гр. Карлово

гр. Карлово, 4300, ул. "Димитър Събев" № 7

Работно време

08:30 - 12:30 ч.

13:00 - 15:00 ч.

Парични обезщетения за временна неработоспособност

 • А1: 0882 91 24 37
ПРМ гр. Първомай

гр. Първомай, 4270, ул. "Братя Миладинови" № 50, ет. 2, ст. 223

Работи по график: м. септември - 04.09.2023 г. и 18.09.2023 г.

Парични обезщетения за временна неработоспособност

 • А1: 0882 91 24 35

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 24 35
ИРМ гр. Асеновград

ПК 4230, гр. Асеновград, ул.“Иван Асен II“ № 38, ет.2, ст.210

Работи по график: м. септември - 07.09.2023 г. и 20.09.2023 г.

Парични обезщетения за временна неработоспособност

 • А1: 0882 91 24 39

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 24 40
ИРМ гр. Раковски

гр. Раковски, 4150, бул. "Раковски" № 108, ет. 4, ст. 1

Работи по график: м. септември - 05.09.2023 г., 12.09.2023 г.,19.09.2023 г., 26.09.2023 г. 

Парични обезщетения за временна неработоспособност

 • А1: 0882 91 24 34

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • А1: 0882 91 24 34