Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Русе

гр. Русе, 7000, ул. "Асен Златаров" № 26

E-mail: Ruse@nssi.bg

Работно време на приемната с граждани: 08:30 - 17:00 ч.


Директор: Ивайло Дървеняшки

Приемно време на директора: всеки четвъртък, 14:00 - 17:00 ч.

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник на отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 082/81 64 30

Контрол по разходите на ДОО (КР на ДОО)

 • Vivacom: 082/81 64 50
 • Vivacom: 082/81 64 42

Трудови злополуки

 • Vivacom: 082/81 64 44

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 082/81 64 70
 • Vivacom: 082/81 64 72
 • Vivacom: 082/81 64 73
 • Vivacom: 082/81 64 78
 • Vivacom: 082/81 64 79

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 082/81 64 60
 • Vivacom: 082/81 64 61
 • Vivacom: 082/81 64 62
 • Vivacom: 082/81 64 65

Осигурителен архив

 • Vivacom: 082/81 64 90
 • Vivacom: 082/81 64 75

Факс:

 • Vivacom: 082/81 64 40

Пенсии

Началник на отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 082/81 61 00

Началник на сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 082/81 61 10

Началник на сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 082/81 61 47

Началник на сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 082/81 61 15

Справки и консултации по отпускане на пенсии

 • Vivacom: 082/81 61 33
 • Vivacom: 082/81 61 12
 • Vivacom: 082/81 61 18
 • Vivacom: 082/81 61 32
 • Vivacom: 082/81 61 16

Справки и консултации по изплащане на пенсии

 • Vivacom: 082/81 61 57
 • Vivacom: 082/81 61 45
 • Vivacom: 082/81 61 56
Филиал гр. Бяла

гр. Бяла, 7100, пл. "Екзарх Йосиф" № 1

Телефони

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания/приемане на документи

 • Vivacom: 082/81 64 85
 • Vivacom: 082/81 64 86

Осигурителен архив

 • Vivacom: 082/81 64 97