Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Шумен

гр. Шумен, 9700, бул. "Симеон Велики" № 60

E-mail: Shumen@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Д-р Емилия Станчева

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 054/85 58 62
 • A1: 0882 18 95 62

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 054/85 58 64
 • A1: 0882 18 95 64

"Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 054/85 58 94
 • A1: 0882 18 95 94

Началник-сектор "Осигурителен архив"

 • Vivacom: 054/85 58 37
 • A1: 0882 18 95 37

"Осигурителен архив"

 • Vivacom: 054/85 58 86
 • A1: 0882 18 95 86

Началник-сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 054/85 58 47
 • A1: 0882 18 95 47

"Парични обезщетения за временна неработоспособност"

 • Vivacom: 054/85 58 97
 • Vivacom: 054/85 58 55
 • A1: 0882 18 95 97
 • A1: 0882 18 95 55
 •  

"Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"

 • Vivacom: 054/85 58 61
 • Vivacom: 054/85 58 66
 • A1: 0882 18 95 61
 • A1: 0882 18 95 66
 •  
 •  

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 054/85 58 20
 • A1: 0882 18 95 20

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 054/85 58 21
 • A1: 0882 18 95 21

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 054/85 58 14
 • A1: 0882 18 95 14

Факс:

 • Vivacom: 054/85 58 40
 • A1: 0882 18 95 40
ПРМ гр. Нови Пазар

гр. Нови Пазар, 9900, ул. "Оборище" № 5, ет. 2 

 • A1: 0882 91 24 72
ПРМ гр. Велики Преслав

гр. Велики Преслав, 9850, ул. "Борис Спиров" № 76, ет. 2

 • A1: 0882 91 24 73
 • A1: 0882 91 24 74
ПРМ гр. Каолиново

гр. Каолиново, 9960, пл. "Украина" № 4

 • A1: 0882 91 24 75