Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Сливен

гр. Сливен, 8800, ул. "Стефан Караджа" № 10

Телефонна централа:

 • Vivacom: 044/61 51 01
 • А1: 0882 18 87 01

E-mail: Sliven@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

 

Директор: Стефан Робето

Директор на ТП на НОИ - гр. Сливен

Приемен ден: вторник - 09:00 - 12:00 ч. без предварително записване или с предварително записване на тел. 044/61 51 50

 

Отдел „Пенсии“

Началник-отдел "Пенсии"

Приемен ден: четвъртък - 09:00 до 12:00 ч. без предварително записване или с предварително записване на тел. 044/61 51 50

 • Vivacom: 044/61 51 28
 • А1: 0882 18 87 28

Началник на сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 044/61 51 23
 • A1: 0882 18 87 23

Началник на сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 044/61 51 36
 • A1: 0882 18 87 36

Началник на сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 044/61 51 46
 • A1: 0882 18 87 46

Консултации по отпускане и изменение на пенсии и пенсионно законодателство

 • Vivacom: 044/61 51 14
 • A1: 0882 18 87 14
 • Vivacom: 044/61 51 44
 • A1: 0882 18 87 44

Консултации и справки по изплащане на пенсии

 • Vivacom: 044/61 51 31
 • A1: 0882 18 87 31
 • Vivacom: 044/61 51 36
 • A1: 0882 18 87 36

Отдел „Краткосрочни плащания и контрол“

Началник на отдел „Краткосрочни плащания и контрол“

Приемен ден: сряда - 09:00 до 12:00 ч. без предварително записване или с предварително записване на тел. 044/61 51 50

 • Vivacom: 044/61 51 70
 • А1: 0882 18 87 70

Началник на сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 044/61 51 72
 • A1: 0882 18 87 72

Началник на сектор "Контрол на разходите на ДОО"

 • Vivacom: 044/ 61 51 65
 • A1: 0882 18 87 65

Консултации по въпроси, свързани с програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ и краткосрочните плащания и контрол

 • Vivacom: 044/61 51 88
 • А1: 0882 18 87 88

Консултации по въпроси, свързани с експертиза на временната неработоспособност

 • Vivacom: 044/61 51 69
 • А1: 0882 18 87 69

Приемна "Краткосрочни плащания" и консултации по въпроси свързани с изплащане на краткосрочни плащания

 • Vivacom: 044/61 51 71
 • А1: 0882 18 87 71
 • Vivacom: 044/61 51 91
 • А1: 0882 18 87 91

Осигурителен архив за съхранение на документацията на прекратени осигурители без правоприемник

гр. Сливен, 8800, ул. "Стефан Караджа" № 5

Консултации по въпроси, свързани с приемането и предаването на разплащателни ведомости и трудовоправни документи

 • А1: 0882 91 24 58

Факс:

 • Vivacom: 044/61 51 40
Филиал гр. Нова Загора

гр. Нова Загора, 8900, ул. "Васил Левски" № 31, ет. 2, офис 5

Приемно време за граждани:всеки ден - 08:00 - 12:00 ч. и 13:00 - 16:30 ч.

 • А1: 0882 91 24 55

Приемно време за граждани по пенсионни въпроси:

всеки понеделник - 09:00 - 12:00 ч. и 13:00 - 15:30 ч.

 • А1: 0882 91 24 53
 • А1: 0882 91 24 54
Офис гр. Котел

гр. Котел, 8970, ул. "Проф. Павлов" № 30

Приемно време за граждани:

 • за дейностите, свързани с пенсиивсеки втори и четвърти работен понеделник от месеца от 09:00 - 13:30 ч.
 • А1: 0882 91 24 57
ИРМ гр. Твърдица

гр. Твърдица, 8890, ул. "Хан Аспарух" № 14

Приемно време за граждани по пенсионни въпроси:

всяка първа сряда от месеца 08:30 - 14:30 ч.

 • А1: 0882 91 24 56