Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Смолян

гр. Смолян, 4700, бул. "България" № 12

E-mail: Smolyan@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Валентин Гаджев

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 0301/6 03 60
 • А1: 0882 18 89 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 0301/6 03 61
 • А1: 0882 18 89 61

Началник-сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 0301/6 03 17
 • А1: 0882 18 89 17
 • Vivacom: 0301/6 03 22
 • А1: 0882 18 89 22

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 0301/6 03 38
 • А1: 0882 18 89 38
 • Vivacom: 0301/6 03 39
 • А1: 0882 18 89 39

Приемна "Осигурителен архив"

 • Vivacom: 0301/6 03 68
 • А1: 0882 18 89 68
 • Vivacom: 0301/6 03 69
 • A1: 0882 18 89 69

Приемна "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 0301/6 03 11 - Парични обезщетения за безработица 
 • A1: 0882 18 89 11
 • Vivacom: 0301/6 03 04 - Парични обезщетения за временна неработоспособност
 • A1: 0882 18 89 04

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 0301/6 03 20
 • A1: 0882 18 89 20

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 0301/6 03 21
 • A1: 0882 18 89 21

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 0301/6 03 27
 • A1: 0882 18 89 27

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 0301/6 03 02
 • A1: 0882 18 89 02

Факс:

 • Vivacom: 0301/6 03 40
Филиал гр. Девин

гр. Девин, 4800, ул. "Васил Левски" № 1, ет. 3, стая 1А

 • A1: 0882 91 24 61
Филиал гр. Доспат

гр. Доспат, 4831, ул. "Здравец" 2

 • A1: 0882 91 24 63
Филиал гр. Златоград

гр. Златоград, 4980, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 7, ст. 10

 • A1: 0882 91 24 59
Филиал гр. Мадан

гр. Мадан, 4900, ул. "Обединение" № 16, ет.2

 • A1: 0882 91 24 60