Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - Стара Загора

гр. Стара Загора, 6000, бул. "Руски" № 44

E-mail: StaraZagora@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Димитър Щерев

 

Директор на ТП на НОИ - гр. Стара Загора

Приемен ден: петък - 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 53 01
 • А1: 0882 18 90 01

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

Приемен ден: вторник и четвъртък 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 53 60
 • А1: 0882 18 90 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

Приемен ден: сряда и петък - 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 53 63
 • А1: 0882 18 90 63

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 042/61 54 32
 • А1: 0882 18 91 32

Консултации по въпроси, свързани с програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ 

 • Vivacom: 042/61 53 67
 • А1: 0882 18 90 67

Консултации по въпроси, свързани с експертиза на временната неработоспособност

 • Vivacom: 042/61 53 66
 • А1: 0882 18 90 66

Консултации по въпроси, свързани с трудови злополуки

 • Vivacom: 042/61 53 65
 • А1: 0882 18 90 65

Началник-сектор "Краткосрочни плащания“

Приемен ден: вторник и четвъртък - 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 54 60
 • А1: 0882 18 91 60

Приемна "Краткосрочни плащания" и консултации по въпроси свързани с изплащане на краткосрочни плащания

 • Vivacom: 042/61 54 25; 042/61 54 26; 042/61 54 27
 • А1: 0882 18 91 25; 0882 18 91 26; 0882 18 91 27

Началник-сектор „Осигурителен архив“

 • Vivacom: 042/69 66 80
 • А1: 0882 18 91 80

Приемна "Осигурителен архив"

 • Vivacom: 042/61 54 30
 • А1: 0882 18 91 30

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

Приемен ден: вторник и четвъртък - 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 53 20
 • А1: 0882 18 90 20

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

Приемен ден: сряда и петък - 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 53 15
 • А1: 0882 18 90 15

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

Приемен ден: сряда и петък - 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 53 59
 • А1: 0882 18 90 59

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 042/61 53 44
 • А1: 0882 18 90 44

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 042/61 53 83; 042/61 53 84
 • А1: 0882 18 90 83; 0882 18 90 84

Главен юрисконсулт

Приемен ден: понеделник - 09:00 - 12:00 ч.

 • Vivacom: 042/61 53 69
 • А1: 0882 18 90 69

Факс:

 • Vivacom: 042/61 53 40
Филиал гр. Казанлък

гр. Казанлък, 6100, ул. "Сан Стефано" № 11

Телефони

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 042/61 54 17; 
 • A1: 0882 18 91 17;

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 042/61 54 11;
 • A1: 0882 18 91 11;

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 042/61 54 15; 
 • A1: 0882 18 91 15;

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 042/61 54 16; 
 • A1: 0882 18 91 16;