Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

Контакти

ТП на НОИ - гр. Варна

гр. Варна,9000,ул. "Охрид" № 6

E-mail: Varna@nssi.bg

Факс:

 • Vivacom: 052/66 3240

Приемно време за граждани: 08.30 - 16.30 ч.

Директор: Дияна Агностева

Приемен ден: вторник 8.30 - 12.30

Краткосрочни плащания и контрол

Контрол по разходите на ДОО

 • Vivacom: 052/66 32 95
 • A1: 0882 18 54 95

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 052/66 32 47
 • A1: 0882 18 54 47

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 052/66 32 68
 • A1: 0882 18 54 68
 • Vivacom: 052/66 32 44
 • A1: 0882 18 54 44

Пенсии

Приемна "Пенсии"

гр. Варна, 9000, ул. "Охрид" № 20

 • Vivacom: 052/66 32 08
 • A1: 0882 18 54 08

Осигурителен архив

 • Vivacom: 052/66 32 56
 • A1: 0882 18 54 56
ПРМ гр. Вълчи дол

гр. Вълчи дол, 9280, пл. "Христо Ботев" № 1, етаж 4 

Парични обезщетения за временна неработоспособност

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

Телефони

 • Vivacom: 0882 91 23 73
ПРМ гр. Провадия

гр. Провадия, 9200, ул. "Цар Освободител" № 69, етаж 2, стая 4

Парични обезщетения за временна неработоспособност

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

Телефони

 • Vivacom: 0882 91 23 72
ИРМ гр. Бяла

гр. Бяла, 9101, ул. "Андрей Премянов” № 14

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

Телефони

 • Vivacom: 0882 91 23 76
ИРМ гр. Аврен

гр. Аврен, 9135, ул. "Тодор Ноев" № 8 

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

Телефони

 • Vivacom: 0882 91 23 77
ПРМ гр. Долни чифлик

гр. Долни чифлик, 9120, ул.”Тича” № 1

Телефони

Парични обезщетения за временна неработоспособност

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

 • Vivacom: 0882 91 23 74