Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Видин

гр. Видин, 3700, ул. "Пазарска" № 4

E-mail: Vidin@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Пламен Георгиев

 

Краткосрочни плащания и контрол

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 094/60 53 33
 • А1: 0882 18 58 33

Приемна "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 094/60 53 43
 • А1: 0882 18 58 43
 • Vivacom: 094/60 53 52
 • А1: 0882 18 58 52

Пенсии

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 094/60 53 04
 • А1: 0882 18 58 04

Осигурителен архив

 • Vivacom: 094/60 53 67
 • А1: 0882 18 58 67

Факс:

 • Vivacom: 094/60 53 40
 • А1: 0882 18 58 40