Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Враца

гр. Враца, 3000, пл. "Христо Ботев" № 1

E-mail: Vratza@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Иван Грозданов

Краткосрочни плащания и контрол

Приемна "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 092/66 40 36 75
 • А1: 0882 18 59 75

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 092/66 40 36 20
 • А1: 0882 18 59 20

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 092/66 40 36 02
 • А1: 0882 18 59 02
 • Vivacom: 092/66 40 36 45
 • А1: 0882 18 59 45

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 092/66 40 36 77
 • А1: 0882 18 59 77

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 092/66 40 36 97
 • А1: 0882 18 59 97
 • Vivacom: 092/66 40 36 96
 • А1: 0882 18 59 96
 • Vivacom: 092/66 40 36 58
 • А1: 0882 18 59 58

Факс:

 • Vivacom: 092/66 40 36 40
 • А1: 0882 18 59 40
Филиал гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, 3320, ул. "Симеон Русков" № 1, ет. 1

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • А1: 0882 91 23 66

Парични обезщетения за временна неработоспособност

 • А1: 0882 91 23 67
Филиал гр. Бяла Слатина

гр. Бяла Слатина, 3200, ул. "Хан Крум" № 73

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • А1: 0882 91 23 65

Парични обезщетения за временна неработоспособност

 • А1: 0882 91 23 65
ПРМ гр. Оряхово

гр. Оряхово, 3300, ул. "Коста Лулчев" № 20, етаж 1