Във връзка с изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст,  са публикувани утвърдените със Заповед № 1016-40-732/05.08.2022 г. на управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” и измененото Приложение №1 „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 01.08.2022 г. Променят се структурите на данните от Приложения №10 и №11 и част от номенклатурите.

Публикувани са и изменени XML-схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения  №10 и №11 и приложение за тест на данни с новите схеми без КЕП.

От 19.09.2022 г. се приемат данни само по новите образци Приложения № 10 и 11 към НПОПДОО. С тях се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 август 2022 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“ (с посочени промени)

Приложение №1 - XML схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, №10 и №11 от НПОПДОО

Проверка на предварително подготвен файл с данни - без КЕП от 08.2022

Описание на съответствието при подаване на корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения

Уеб-услуги за формален контрол на данни без КЕП - описание

Уеб-услуги за пълна проверка и запис с КЕП на регистриран потребител - описание


Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в сила от 18.08.2020 г.

Описание на Уеб-услуга за извличане на данни за болничен лист от ЕРБЛРО

еПарични обезщетения

За въпроси и контакти: E-mail: BENEMPL@NSSI.BG