Териториално поделение на НОИ – Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 60, на основание заповед № 1015-27-7/08.02.2023 г. на директора на ТП в съответствие с глава III, раздел II, чл. 38 от Вътрешните правила за придобиване, управление разпореждане с имоти от НОИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 кв. метра площ (част от фоайето на административната сграда), находяща се в гр. Шумен на бул. „Симеон Велики“ № 60 за монтиране на два самоподаващи автомати – един за топли напитки и един за студени напитки и закуски за срок от 5 години.

Начална тръжна цена – 110.00 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе на 17.03.2023 г. от 10 часа  в стая № 413. Депозит за участие – 1.00 лв. Краен срок за подаване на заявления – 16,30 ч. на 16.03.2023 г. Огледи всеки работен ден от 8 до 17 часа до 15.03.2023 г. вкл.

Тръжна документация и информация на тел. 054 855890 или стая 401, Димитър Чакъров, началник на отдел „Административен“.

Документация за участие

 

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.