Националният осигурителен институт (НОИ) бе домакин на работна среща с представители на Републиканския фонд за пенсионно и инвалидно осигуряване (РФПИО) и Института за социално осигуряване (ИСО) на Република Сърбия.

Експертите от двете страни имаха задача да уточнят всички разпоредби на проект на Споразумение за електронен обмен на данни в областта на пенсионното и инвалидното осигуряване. Документът има за цел да подпомогне обмяната по електронен път на информация между отговорните институции в двете държави. Очакванията са чрез него да се модернизира и стандартизира обменът на данни и така да се ускори процесът по реализиране на обезщетенията. Споразумението ще доведе и до намаляване до минимум на риска от неоснователно изплащане на социалноосигурителни обезщетения и на административните разходи.

В този формат беше обсъден и работният вариант на прилежащото към основния документ техническо споразумение за електронен обмен на данни. Чрез него се регулират взаимодействието, сигурността на мрежовия достъп до системите, методът и формата на обменяните данни. Предстои подписването и влизането в сила на двата документа.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.