Скъпи наши възрастни сънародници! На всеки 1 октомври цивилизованите нации и държави отдават почитта си...
  Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на...
Националният осигурителен институт (НОИ) и синдикатите сключиха Колективен трудов договор, с който страните се ангажират...
  Общо 464 души с осигурителни периоди, придобити съгласно законодателствата на България и Германия, научиха...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли...
Националният осигурителен институт (НОИ) обнови официалната си интернет страница. Съдържанието в нея е организирано по...
На свое заседание на 30 август 2022 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ)...
  От 13 до 15 септември 2022 т.г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)...