Изплащането на пенсиите през октомври 2018 г. от Националния осигурителен институт ще започне на...
  По случай Международния ден на възрастните хора управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло...
  Датата 1 октомври е обявена за Международен ден на възрастните хора с решение на...
  Международният ден на възрастните хора, за какъвто 1 октомври е обявен от 28 години...
  Националният осигурителен институт и българското Генерално консулство в Солун организират консултационен ден на 7...
  Справките по ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП)...
  В Националния осигурителен институт постъпиха сигнали на граждани и медии, че на интернет страницата на института...
  Общо 1538 осигурени лица са се възползвали от законодателната възможност да закупят недостигащ стаж...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Изплащането на пенсиите през септември 2018 г. от Националния осигурителен институт ще започне на...