През 2023 г. общата използваемост на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е достигнала 14,4 милиона достъпа. Регистрираните данни за миналата година показват, че активността на потребителите на услуги на институцията от разстояние се запазва висока, като тя е съпоставима с тази за предходните няколко години.

Най-сериозен прогрес се наблюдава при електронните справки, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица. Общото нарастване на достъпите до тази група е-услуги се увеличава с 24,6%, като от 1,2 милиона през 2022 г. те се покачват до 1,5 милиона през миналата година. С 6% пък се е увеличила ползваемостта на електронните административни услуги.

Често използваните електронни справки, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, остават на равнището от предходната година, като са били използвани почти 7,4 милиона пъти. Най-популярна и през 2023 г. остава електронната справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Потребителите са се възползвали от нея близо 5,9 милиона пъти. При другата популярна справка – за социално осигуряване по ЕГН, достъпите са около 2,8 милиона.

НОИ предоставя повече от 70 електронни услуги, като част от онлайн справките за осигурените лица са със свободен достъп, а за повечето се изисква наличие на персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно във всяко едно от териториалните поделения в страната или по електронен път. През 2023 г. броят на издадените кодове за достъп до услугите на НОИ е 201 768, от тях издадените по електронен път са 18 622.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.