На 25 януари 2024 г. се състоя заключителна информационна среща по проект BG05SFOP001-1.020 „Развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ за процесите, свързани с паричните обезщетения, помощи и гарантирани вземания“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, с бенефициент Националният осигурителен институт (НОИ).

На събитието беше представена информация за резултатите от проекта. Посочени бяха извършените дейности по развитието и въвеждането на архитектура на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, чрез консолидиране на различни информационни източници.

Във фокуса на срещата беше изградената специална информационна система, която да управлява логическите връзки между съвкупността от структурирани данни и неструктурирани електронни документи за осигурителните права на всеки бенефициент на социалното осигуряване.

Вниманието на участниците беше насочено както към изграждането на единно Електронно социалноосигурително досие за всяко осигурено лице, самоосигуряващ се и осигурител, така и върху процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.