Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание решение на Надзорния съвет на НОИ от 11 януари 2018 г. и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2018 г.

Крайният срок за подаване на предложенията за участие в процедурата е 16 февруари (петък) 2018 г.

Пълна информация за задължителните изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2018 г., данни за условията за финансиране на дейността, както и подробни указания за подготовката на предложението за нейното изпълнение, са публикувани на интернет страницата на НОИ в рубрика “Обезщетения”, раздел “Профилактика и рехабилитация”.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.