Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  „Националният осигурителен институт прави всекидневен мониторинг на издадените болнични листове с причина карантина. Общо...
  Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната Националният осигурителен институт (НОИ) отново призовава всички...
  Изплащането на пенсиите през март 2020 г. от Националния осигурителен институт ще започне на...
  Общо 380 440 клиенти са били обслужени в приемните на териториалното поделение на Националния...
  На 24 февруари 2020 г. приемната на Националния осигурителен институт (НОИ) в софийския квартал...
  Националният осигурителен институт (НОИ) е издал над 525 000 персонални идентификационни кодове (ПИК) само...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Използването на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е нараснало значително през последните...
  Усилията на Националния осигурителен институт (НОИ) за осигуряване на качествено обслужване на клиентите получиха...
  На 23 януари 2020 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) в...
  Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика...