Първият брой за 2018 г. на информационния бюлетин на НОИ е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). Изданието е достъпно в рубриката „За потребителя” – “Информационни материали”.

„Хората са най-важният актив на една организация и не забравяме, че само удовлетворени служители могат да осигурят на тази организация удовлетворени клиенти“ – това е една от тезите на управителя на НОИ Ивайло Иванов във въвеждащия материал, където той маркира насоките за развитие на института.

Сред публикациите е анализ на отпуснатите по реда на чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване пенсии, като подробно е проследена тенденцията при този вид ранно пенсиониране от въвеждането му през 2016 г. досега. Предмет на друг експертен анализ са трудовите злополуки през миналата година. В резюме е презентиран дисертационният труд, с който директорът на ТП на НОИ във Враца Иван Грозданов защити образователна и научна степен „доктор“ от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов. Темата е „Възможности за развитие на дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ”. Традиционното представяне на териториалните поделения на НОИ в страната продължава с преглед на дейността през 2017 г. на структурата на института в Ловеч. Читателите на бюлетина ще разширят кръгозора си чрез материал, посветен на доклад на Международната организация на труда за състоянието на социалната сигурност в световен мащаб.

Следващият брой на бюлетина ще излезе в средата на юни 2018 г.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.