Управителят на Националният осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов взе участие в Регионалния социалноосигурителен форум за Европа, организиран от Международната асоциация за социално осигуряване (МАСО).

Събитието се състоя от 14 до 16 май 2019 г. в Баку (Азербайджан), а домакин беше Министерството на труда и социалната защита на населението на Република Азербайджан.

По време на форума бяха обсъдени основните предизвикателства пред социалното осигуряване и промените на пазара на труда в Европа. Сред темите беше и застаряването на населението и свързаната с него нарастваща необходимост от увеличаване в дългосрочен план на здравните грижи.

Бяха представени различни иновационни управленски решения, които социалноосигурителните администрации са възприели в контекста на непрекъснато нарастващите очаквания от страна на обществото и темпа на развитие на модерните технологии. Беше посочено, че пред институциите за социална сигурност стои предизвикателството да посрещат тези изисквания адекватно и да се развиват като надежден и съвременен партньор на гражданското общество.

В проведените дискусии беше споделен опитът на участниците по отношение на мерките за разширяване на обхвата на социалноосигурителните рискове и конкретните действия за избягване на социалното изключване. Сред разгледаните въпроси бяха гарантирането на финансовата устойчивост на системите, действията по подобряване качеството на предоставяните услуги и формите за защита на интересите на ползвателите им, възможностите за превенция на трудовите злополуки и осигуряване на нужната рехабилитация и др.

Регионалният социалноосигурителен форум за Европа е един от двата най-големи форума, които МАСО организира ежегодно. На него присъстват всички високопоставени лидери, експерти и професионалисти, отговарящи за социалноосигурителните политики и работещи в сферата на социалната сигурност. На тазгодишното събитие в Баку участваха повече от 280 делегати от 35 държави.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.