Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Берковица, област Монтана Документация за участие