Изплащането на пенсиите за месец април от Националния осигурителен институт (НОИ) ще започне на...
  От 28 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2019...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Общо 287 583 клиенти са били обслужени в приемните на териториалното поделение на Националния...
  Общо 7946 пенсионери, получаващи добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска...
  Заявките за достъп до електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) вече са близо...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  В Анкара се състоя поредната среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и...