Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до...