След редица оперативни публикации по въпроса за прилагане на новото законодателство при изплащането на пенсиите и добавките за инвалидност, експертите от дирекция „Пенсии“ предлагат обобщаващ материал за начина, по който Националният осигурителен институт (НОИ) ще прилага новата нормативна уредба. Анализът е акцент в първия брой на Информационния бюлетин на НОИ за т.г., който  вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката Публикации/Издания на НОИ.

Противодействието на опитите за измами със средства на държавното обществено осигуряване остава във фокус. Опитът на експертите от ТП на НОИ в Разград потвърждава познати и обречени измамни схеми: съставяне на неистински документи, фиктивно осигуряване, фирми с неграмотни „управители“ и адрес в нищото.

Експертен преглед на   анализаторското звено на института изследва и представя профила на новоотпуснатите  пенсии през м.г. с основен извод, че те са повече на брой, но без съществени изменения в структурата на плащанията.

Професионален анализ на експерти по осигуряването е посветен на трудовите злополуки през м.г., като щрих от него е, че загубените календарни дни от трудови злополуки през 2022 г. са общо 173 731.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.