Делегация на Националния осигурителен институт (НОИ) посети азербайджанската столица Баку. Основният повод за посещението на представителите на НОИ беше подписването на меморандум за разбирателство между българската осигурителна институция и Държавния фонд за социална закрила към Министерството на труда и социално осигуряване на населението на Република Азербайджан. От българска страна документът беше подписан от подуправителя на НОИ Весела Караиванова-Начева, а от страна на домакините подписа си под него сложи Хималай Мамишов, председател на фонда.

Меморандумът ще спомогне НОИ и фондът за социална закрила да си сътрудничат ефективно при усъвършенстването на осигурителното законодателство в двете държави и прилагането на нужните реформи и нови подходи в областта на пенсиите и обезщетенията. В него е предвидено още активно взаимодействие по отношение на разработването и внедряването на електронни услуги и на оперативната съвместимост на базите данни. Планирано е това да става чрез активен обмен на нормативни документи, аналитични материали и резултати от изследвания, отнасящи се до сферата на дейност на двете организации, и чрез организирането на двустранни посещения на управленско и експертно ниво.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.