Със Закона за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2024 г. се цели гарантиране на законово заложените осигурителни права и задължения на българските граждани при спазване на принципа за равнопоставеност помежду им и баланс между техните интереси и интересите на осигурителите. Това стана ясно при представянето на проекта на нормативния акт пред парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика от управителя на Националният осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов. Резюме на изказването му е водещият материал в Брой 4 на Информационния бюлетин на НОИ за т.г., който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката Публикации/Издания на НОИ. В него, освен основните задачи, които си поставя бюджетът на ДОО за следващата година, са представени и промените, чрез които се очаква те да бъдат изпълнени.

Противодействието на опитите за измами със средства на ДОО като основен приоритет в дейността на НОИ отново намира своето място в изданието. Посветен на тази тема е материал за резултатите от контролно-ревизионната дейност на института през 2022 г., включващи 1541 съставени ревизионни актове за начет за малко над 3,5 млн. лв. Споделен е и пример от практиката на териториалното поделение в Смолян, при който предотвратената щета се доближава до един милион лева.

Акцент в броя е експертен анализ, който представя в динамика ключовите показатели, свързани с личните пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при специални условия, за периода 2019-2022 г. Посочват се основните фактори, обуславящи тенденцията за нарастване на тези плащания в противовес на намаляването в общия брой на пенсиите, отпуснати от фонд „Пенсии“.

Сред материалите присъстват още резултати от анкетно проучване за удовлетвореността на потребителите от услугите на НОИ, посочващи, че интернет страницата на института е основен източник на информация за близо 79% от клиентите, и отчет на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ, която всяка година подпомага здравето на около 43 000 осигурени лица. Подробно са описани и промените в кръга на лицата, имащи право на ранно пенсиониране, произтичащи от новия Закон за противодействие на корупцията, влязъл в сила в началото на октомври т.г.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.