След съвместни усилия на Националния осигурителен институт (НОИ), Пенсионния фонд на Украйна (ПФУ) и Посолството...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май...
От 2019 до 2021 г. разходите за временна неработоспособност поради общо заболяване са се увеличили...
„Увеличените от 1 юли пенсии ще се изплащат от 7 юли според стандартния график за...
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април...
Изплащането чрез пощенските станции на пенсиите и добавките към тях през юни т.г. започва на...
На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закона за...
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март...
Според данните, предоставени в Националния осигурителен институт (НОИ) от Министерството на здравеопазването, в това плащане...
Този резултат е тема на публикация в новия брой на информационния бюлетин на института. Бюлетинът...
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)Към 31 март 2022 г., общият размер на отчетените...
Изплащането на добавката ще става с отделен пенсионен запис и ще продължи до края на...
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г. е 1174,07...