През 2022 г. общата използваемост на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е нараснала от 14,2 милиона на близо 15,5 милиона достъпа, което в сравнение с 2021 г. е увеличение с около 9%. Забележително е нарастването с близо 80% на заявките за ползване на онлайн услугите за пенсиите – при около 1,3 милиона заявки за е-услуги за пенсиите през 2021 г., през следващите 12 месеца те са се увеличили почти двойно и достигат 2,3 милиона. Най-голям прогрес от тази група бележат справките за издадени пенсионни разпореждания, където нарастването е със 140% – от 749 000 на близо 1,8 милиона достъпа. При другата популярна пенсионна услуга – „Преизчисляване на стаж към трета категория труд“, заявките остават стабилни на нивата от предходната година, като отново надминават 520 000.

Електронните справки, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, регистрират нарастване в използваемостта с около 7%. Най-популярна и през 2022 г. остава електронната справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. За първи път клиентите са се възползвали от нея над 6 милиона пъти, като увеличението спрямо година по-рано е с над 500 000 заявки. При другата популярна справка – за социално осигуряване по ЕГН, за втора поредна година достъпите са около 3 милиона.

НОИ предоставя повече от 70 електронни услуги – справки, е-услуги, административни услуги и др. Част от онлайн справките за осигурените лица са със свободен достъп, а за повечето се изисква наличие на персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно във всяко едно от териториалните поделения в страната или по електронен път. През 2022 г. броят на издадените кодове за достъп до услугите на НОИ е 293 794, което е с над 104 000 (55%) повече от предходната година. Издадените по електронен път ПИК са 22 982.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.